Hole By Hole= R1              

当前轮次:Final Round 最后更新时间:2022年9月29日 18:03:13

带*号的为后9出发;
The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.
  
名次
Pos
出发排名
Start
姓名 Name
成绩 Score
轮次 Round
总成绩
Total
Today
Thru
ToPar
1
李征
+5
F
+5
77
77
T2
田晓明
+7
F
+7
79
79
T2
唐晋飞
+7
F
+7
79
79
T2
杨林
+7
F
+7
79
79
T5
苏亮
+8
F
+8
80
80
T5
宋霏
+8
F
+8
80
80
T7
赵媛媛(女)
+9
F
+9
81
81
T7
白伟
+9
F
+9
81
81
T9
王强3260
+10
F
+10
82
82
T9
王汉强
+10
F
+10
82
82
T11
杨晓强
+12
F
+12
84
84
T11
贾言
+12
F
+12
84
84
13
倪宁宁
+13
F
+13
85
85
14
郑汉忠
+14
F
+14
86
86
15
徐建军
+15
F
+15
87
87
16
何宁
+16
F
+16
88
88
T17
陈涛
+17
F
+17
89
89
T17
谢擎天
+17
F
+17
89
89
T19
叶荣光
+18
F
+18
90
90
T19
邱立彤
+18
F
+18
90
90
T19
刘海生
+18
F
+18
90
90
T22
龙昱
+19
F
+19
91
91
T22
姜士兵
+19
F
+19
91
91
T22
黄琳(女)
+19
F
+19
91
91
T22
王琦
+19
F
+19
91
91
T26
焦智
+20
F
+20
92
92
T26
王磊
+20
F
+20
92
92
T26
张华
+20
F
+20
92
92
T26
张菁桦(女)
+20
F
+20
92
92
T30
李婷婷(女)
+21
F
+21
93
93
T30
任克宇
+21
F
+21
93
93
T30
曹晖
+21
F
+21
93
93
33
张峪崎
+22
F
+22
94
94
T34
徐国杰
+23
F
+23
95
95
T34
刘霄
+23
F
+23
95
95
T34
黄泊朝
+23
F
+23
95
95
T37
戚洲源
+24
F
+24
96
96
T37
朗清江
+24
F
+24
96
96
T37
满运雨(女)
+24
F
+24
96
96
T40
钟卫勇
+25
F
+25
97
97
T40
李军
+25
F
+25
97
97
T42
孙睿
+26
F
+26
98
98
T42
林蔚
+26
F
+26
98
98
T42
何学文
+26
F
+26
98
98
T42
杨振民
+26
F
+26
98
98
T42
韩宗伟
+26
F
+26
98
98
47
陈景龙
+27
F
+27
99
99
T48
张建生
+28
F
+28
100
100
T48
梁辰东
+28
F
+28
100
100
T48
祁刚
+28
F
+28
100
100
T51
王晔(女)
+29
F
+29
101
101
T51
陈刚
+29
F
+29
101
101
T51
刘雅丽(女)
+29
F
+29
101
101
T51
李亮
+29
F
+29
101
101
T51
刘芳蕾(女)
+29
F
+29
101
101
T51
姚焘
+29
F
+29
101
101
T57
张雪凌(女)
+30
F
+30
102
102
T57
聂义天
+30
F
+30
102
102
T57
张经纬
+30
F
+30
102
102
T60
李小婉(女)
+31
F
+31
103
103
T60
单健恩
+31
F
+31
103
103
T62
康泽伟
+32
F
+32
104
104
T62
王亦舟
+32
F
+32
104
104
T64
李南哲
+34
F
+34
106
106
T64
王盼
+34
F
+34
106
106
T64
季晓虎
+34
F
+34
106
106
T64
春波
+34
F
+34
106
106
68
吕今朝
+35
F
+35
107
107
69
贺菲(女)
+36
F
+36
108
108
70
李奕
+37
F
+37
109
109
71
李历
+38
F
+38
110
110
72
侯晓磊
+43
F
+43
115
115
73
郑金宝
+44
F
+44
116
116
74
高文生
+45
F
+45
117
117
75
王强6984
+47
F
+47
119
119
76
周星
+59
F
+59
131
131
77
纪宇彤(女)
+60
F
+60
132
132
78
杨硕
+70
F
+70
142
142
未晋级球员---Cut
崔洪吉
+4
嘉宾
+4
76
76
李轩
+18
嘉宾
+18
90
90
舒磊
嘉宾
庄春梅(女)
嘉宾
廉佳益(女)
嘉宾
王宁
嘉宾
姚亚非
嘉宾
张宝宽
嘉宾
陈琳君(女)
嘉宾
赵霞(女)
嘉宾
马奔
嘉宾
宁斌
嘉宾
王铱
嘉宾
赵军
嘉宾
王劼程
嘉宾